Conclusions de la III Jornada de Recerca en Salut Pública

Al moment de la cloenda podem considerar que la Jornada ha estat un èxit, amb més de 350 inscrits, 60 comunicacions orals i 95 comunicacions en format pòster. En total, 155 comunicacions elaborades per professionals de la salut pública, l’atenció primària, salut laboral i d’altres àmbits. Ha estat un bon exemple de col·laboració transversal i interprofessional.

En aquesta edició els resums han passat el filtre d’un Comitè Científic estructurat en els 6 àmbits de presentació en que hem dividit la Jornada. El nivell de les comunicacions ha superat el d’altres edicions.

Tot i així ens plantegem, per a futures edicions, una millora del procés de selecció i l’aixecar un graó més el nivell d’exigència en les comunicacions.

Com a principals conclusions d’aquesta Jornada cal destacar:

  • L’alta participació i el bon nivell de les comunicacions
  • Constatar l’interès per la recerca i la innovació dels nostres professionals, fins i tot en un entorn complex i difícil com l’actual.
  • Cal ara treballar per incrementar, encara més, la qualitat i originalitat de les comunicacions a futures edicions d’aquesta Jornada, millorant-ne els criteris se selecció, així com de l’adscripció als diversos àmbits de comunicació.
  • L’interès de convertir les nostres experiències del dia a dia en productes de recerca.
  • Constatem una irregular distribució territorial de les comunicacions presentades a la Jornada, que cal anar homogeneïtzant.
  • Volem fer una crida a continuar treballant i aprofundint en els projectes de recerca presentats, i a convertir en publicacions tantes de les comunicacions presentades a la Jornada com sigui possible.
  • La necessitat de mantenir una línia de formació en metodologia de la recerca i la creació de tutories per desenvolupar treballs concrets.
  • La necessitat de disposar de suport per a trobar finançament extern per a realitzar projectes de recerca, així com de recolzament per tal de poder presentar projectes a fons competitius de recerca estatals i europeus.